Multi-features


Vankkojen perus ominaisuuksiensa ohella teknologiamme tarjoaa uniikkejakin toiminnallisuuksia. Omistajien intressit huomioidaan; hintatekijät, laajennettavuus, tietoturvallisuus, päivitettävyys, jäljitettävyys, käyttöikä, varaosat, jne. Käyttäjätahojakaan ei ole unohdettu; helppo, mukava, turvallinen, yleismaailmallinen, selkeä, täsmällinen, todistettavakin, jne.

Erityispiirteistä lisää seuraavilla sivuilla.

In addition to its robust basic features, our technology also contains several unique functionalities. The owners' interests are taken into account; price factors, extensibility, data security, upgradeability, traceability, lifespan, spare parts, etc. The users' needs are also remembered; easy usage, convenient, universal, clear, accurate, provable, traceable, private, etc.

More about the special features on the pages below.

© ALT Services