Multi-COSUseiden toimikorttityyppien ja COS-suku­polvien ”rinnakkaisuuden” tuki.

Erilaisilla sisäisillä resurss­eilla ja älykkyystasoilla varustettujen toimikortti­tyyppien "rinta-rinnan yhteensopi­vuus".

Multi-COS helpottaa varaosien saatavuu­tta, parantaa kapasi­teettien skaalausta ja joustavaa siirty­mistä tuotesukupolvesta toi­seen.

Software functionality to achieve compatibility of different smart card types and COS generations.

"Side-by-side compatibility" of smart card types with dissimilar internal re­sources and in­telligence levels .

Multi-COS helps in spare parts issues and improves capacity scaling and porting from smart card generations to another one.

© ALT Services