Door teamsOviPalvelin mahdollistaa ovien virtuaalisen ryhmittelyn. "Tiimiä" hallinnoidaan yhtenä kokonaisuutena, vaikka sen jäsenet toimivat ilman yhteyksiä toisiinsa, palvelimiin tai pilvipalveluihin. Yksittäisten jäsenten sijainneilla ei ole merkitystä, maailmanlaajuisesti. Tiimi selkeyttää järjestelmän hallinnointia, "pitää sen yksinkertaisena".

Tiiminkin jäsenenä ovi hoitaa kaikki tehtävänsä itsenäisesti; käyttäjien pääsyt, oven toiminnot, ajoitetut tehtävät, tapahtumaloki jne.


DoorServers enable virtual grouping of doors. Such a "team" is administered as a unified entity, even if the team members operate without connections to each other, nor to servers or cloud services. The whereabout of individual member is irrelevant. Teaming clarifies the administration effort of system installations, helps "keeping it simple."

Also as team member the door performs all its duties independently; user access, door management, scheduled tasks, event log, etc.

© ALT Services