Solutions
eAcces hallinnointi

Hallinto hoituu tavallisella www-se­laimella järjestelmän omalla kotisivulla, ilman muita ohjelmistoja tai tietokoneita. Avainten hallinnan lisäk­si selaimella hoituvat myös tapahtu­maraportit, läsnäoloajat, pääsymak­sut, jne. Pilvipalveluilla voidaan tehostaa raportointeja ja myös auttaa asiakkaita järjestel­miensä integroinnissa.

Esimerkkejä integraatioista ovat ERP, resurssien hallinta, projektin seuranta, verkkokauppa, asiakashallinta, tilava­raukset, jäsenyydet, pääsymaksut ja -liput. Samoin asiakaskäynnit, toimitukset sekä kuriiripalve­lut miehittämättömiin tiloihin, jne.

eAcces administration

The system administration takes place on it's own home page, with a standard web browser and without soft­ware tools or computers. In addition to key management, the browser also handles event reports, attendance times, access fees, etc. Cloud services may support reporting and also help customers integrate their systems.

Examples of integrations include ERP, resource management, project monit­oring, e-commerce, customer man­agement, space reservations, mem­berships, access fees and tickets. Likewise, customer visits, deliveries and courier ser­vices to unoccupied premises, etc.

© ALT Services